Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Woonvormen


Woonkeus Drechtstede kent verschillende woonvormen voor speciale doelgroepen.

Jongerenwoningen
Een jongerenwoning is bestemd voor woningzoekenden van 18 tot en met 22 jaar.

Senioren woningen
Een senioren woning kan met voorkeur aangeboden worden aan woningzoekende waarvan de Hoofd of Medeaanvrager minimaal  55 jaar of ouder  is. 

Het systeem zet de woningzoekenden die aan de voorkeur voldoen in de eerste groep, de daarop volgende groep als tweede, etc. Binnen elke groep vindt de selectie plaats op basis van voorrang en opgebouwde punten en inkomen.

Voorbeeld: voorkeur voor 55+. Eerste groep: iedereen van 55 jaar en ouder. Tweede groep: 54-jarigen. Derde groep: 53-jarigen. Etc., tot uiteindelijk de 18-jarigen.
Dit betekent dat iedere woningzoekende kan reageren. 

Toegangkelijkheid 55+ Woningen

In de woningadvertentie wordt de toegankelijkheid van een woning aangeduid met bolletjes.
Deze woningen zijn geschikt voor woningzoekenden met een fysieke beperking.
Vindt u in de woningadvertentie geen bolletjes dan betekent dit dat de toegankelijkheid van het complex en de woning ongeschikt is voor ouderen en gehandicapten

De toegankelijkheid van een woning herkent u aan het onderstaande overzicht: 

1 bolletje   = complex en woning zonder trappen, maar niet speciaal geschikt voor rollator/rolstoel

2 bolletjes = complex en woning geschikt voor rollator, maar niet voor rolstoel

3 bolletjes = complex geschikt voor rolstoel, woning alleen geschikt voor rollator

4 bolletjes = complex en woning geschikt voor rollator/rolstoel

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.