Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe kan iemand met minder punten een aanbieding hebben?

Het kan verschillende redenen hebben waarom een woningzoekende met minder punten als u bovenaan komt te staan.

Voorbeeld 1;

De woning wordt met voorkeur aangeboden aan kandidaten met een leeftijd van 55 jaar en ouder. Kandidaten met een leeftijd van 55 jaar en ouder gaan altijd voor. De kandidaat met de meeste punten krijgt deze woning aangeboden. Als er geen kandidaten van 55 jaar en ouder meer zijn, dan wordt er voor de woning niet meer geselecteerd op aantal punten, maar op leeftijd. Dat wil zeggen: wie 54 jaar is, gaat voor op iemand van 53 jaar.

Voorbeeld 2;

Op het moment van rangschikking heeft u een punten aantal; dit blijft vast staan. Het komt weleens voor, dat er een wat langere tijd overheen gaat, voordat de woning wordt verhuurd. Op het moment van rangschikking had u minder punten als nu.

Hoe werkt passend toewijzen?

Corporaties moeten zorgvuldiger toetsen of het inkomen van een woningzoekende past bij de huur die hij of zij gaat betalen. In ambtelijke taal heet dit de passendheidstoets. Of de Bloknorm, naar minister Blok, die heeft besloten dat deze toets er moet komen. De minister wil hiermee bereiken:

 • dat de woningzoekende een woning gaat huren die bij zijn of haar inkomen past;
 • dat de kosten van de huurtoeslag voor het Rijk dalen.

Deze norm is niet vrijblijvend. Corporaties moeten er in alle gevallen voor zorgen dat het inkomen van de woningzoekende past bij de huur. Voor u, als woningzoekende, heeft dit gevolgen. Die leggen we uit in dit nieuws-item.

 • Woningzoekenden die als eenpersoonshuishouden een belastbaar jaarinkomen hebben dat lager is dan 22.700 euro, komen in aanmerking voor een woning met een huur van maximaal 607,46 euro (prijspeil 2019).
 • Woningzoekenden die als tweepersoonshuishouden een belastbaar jaarinkomen hebben dat lager is dan 22.700 euro, komen in aanmerking voor een woning met een huur van maximaal 607,46 euro (prijspeil 2019).
 • Woningzoekenden met een huishouden van drie personen of meer, die een belastbaar jaarinkomen hebben dat lager is dan 30.400 euro, komen in aanmerking voor een woning met een huur van maximaal 640,14 euro (prijspeil 2018).
 • Woningzoekenden met een belastbaar jaarinkomen tussen 30.825 en 38.035 euro (eenpersoonshuishoudens vanaf 22.700 euro) komen uitsluitend in aanmerking voor woningen met een huur van minimaal 607,46 euro en maximaal 720,42 euro (prijspeil 2019). Gezinnen met drie personen of meer vormen een uitzondering. Zij komen in aanmerking voor woningen met een huur van minimaal 651,03 euro (prijspeil 2019).
 • Woningzoekenden met een belastbaar jaarinkomen vanaf 38.035 euro zijn aangewezen op woningen met een huur van minimaal 720,42 euro (prijspeil 2019).

In de huurinkomenstentabel vindt u alles nog eens helder en overzichtelijk op een rijtje.

 

Hoe worden de woningen verdeeld?

Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden door de computer op volgorde gezet. Dit heet de selectie. De volgorde wordt bepaald op basis van de eventuele voorwaarden die bij de woning staan vermeld. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden komt in aanmerking voor de woning. Vervolgens wordt de volgorde bepaald door het aantal opgebouwde punten. Wie de meeste punten heeft, komt bovenaan, na de woningzoekenden die met een passende voorrangsverklaring hebben gereageerd.

Het komt voor dat er geen voorwaarden zijn gesteld, maar dat de corporatie wel een voorkeur heeft. Dit betekent dat iedere woningzoekende kan reageren. Het systeem zet de woningzoekenden die aan de voorkeur voldoen in de eerste groep die aan bod komt, de daarop volgende groep als tweede, etc. Binnen elke groep vindt de selectie plaats op basis van voorrang en opgebouwde punten.
Voorbeeld: voorkeur voor 55+. Eerste groep: iedereen van 55 jaar en ouder. Tweede groep: 54-jarigen. Derde groep: 53-jarigen. Etc., tot uiteindelijk de 18-jarigen.

Op welke gronden kan ik urgentie aanvragen?

U kunt urgentie aanvragen als voldoende is aangetoond dat uw probleem alleen kan worden opgelost door een voorrangspositie bij het zoeken van zelfstandige woonruimte. U kunt een urgentieverklaring krijgen als er sprake is van:

 • medische problemen; 
 • psychosociale problemen;
 • dreigende onvrijwillige dakloosheid;
 • onvoorziene financiële problemen;
 • maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen);
 • sloop of ingrijpende verbetering van de woonruimte, waardoor u niet kunt terugkeren naar de woonruimte.

Voor algemene informatie over urgentie kunt u contact opnemen met de woningcorporatie in uw woonplaats.

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing over mijn aanvraag tot voorrang ontvang?

De beslistermijn duurt maximaal 8 weken. U ontvangt een schriftelijke beslissing over uw aanvraag.

Moet ik zelf op woningen reageren als ik een voorrangsverklaring heb?

Wanneer u een voorrangsverklaring heeft waarmee u zelf mag zoeken, dan reageert u zelf op het woningaanbod om in aanmerking te komen voor een huurwoning.
Wanneer u een voorrangsverklaring heeft waarin staat vermeld dat de corporatie u een passend aanbod zal doen, dan kunt u niet zelf zoeken. U krijgt een passend aanbod van de corporatie.

Let op: als u voorrang heeft, mag u een passend aangeboden huurwoning niet weigeren. Bij weigering vervalt de voorrang in alle gevallen.

Kan ik met mijn registratie ook reageren op het woningaanbod van verhuurders die niet zijn aangesloten bij Woonkeus Drechtsteden?
Met uw registratie kunt u alléén reageren op het woningaanbod van Woonkeus Drechtsteden.
Hoe schrijf ik me in voor een seniorenwoning en wat zijn de voorwaarden?

In de regio Drechtsteden bestaat geen specifieke inschrijving voor senioren. Met de algemene inschrijving als woningzoekende kunt u reageren op de seniorenwoningen die Woonkeus Drechtsteden aanbiedt. Als u als hoofd- of medeaanvrager 55 jaar of ouder bent, komt u in aanmerking voor zo’n woning. Ook moet u voldoen aan de voorwaarden die in de woningadvertentie staan.

Uit welke gemeenten bestaat de regio Drechtsteden?
De regio Drechtsteden bestaat uit de volgende zes gemeenten:
 • Alblasserdam
 • Dordrecht
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Papendrecht
 • Sliedrecht
 • Zwijndrecht

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.