Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Passend toewijzen


Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende.

U kunt reageren op een sociale huurwoning (nettohuur t/m € 720,42) als uw inkomen niet hoger is dan het maximum dat de corporatie in de advertentie aangeeft. Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang voor woningen met een lagere huur. Zij kunnen geen woning huren die voor hen te duur is.

De samenstelling van uw huishouden en uw inkomen bepalen op welke woningen u kunt reageren. 

In de Huur-Inkomentabel kunt u zien op welke woningen u kunt reageren.

Belangrijk

Wanneer u een woning zoekt, is het belangrijk dat u eerst inlogt. Alleen wanneer u ingelogd zoekt, ziet u de woningen waarvoor u in aanmerking komt en waarop u ook echt kunt reageren. U hoeft dan niet steeds zelf in de advertentie te kijken wat de maximale inkomensgrens is en of de huur past bij uw inkomen.

Zorg ervoor dat alle gegevens in uw inschrijving juist zijn. Dat geldt zeker voor uw inkomen.

Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt en of u voorrang krijgt op woningzoekenden met een hoger inkomen. Vul daarom het inkomen in dat op uw Inkomensverklaring van de Belastingdienst staat vermeld. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u niet het juiste inkomen heeft opgegeven, kan de woning alsnog aan u voorbij gaan. 

Huurtoeslag en betaalbaarheid
Als u een sociale huurwoning wilt huren, dan moet uw inkomen toereikend zijn om de woning te kunnen huren. Mogelijk komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Dit is afhankelijk van het aantal gezinsleden, uw leeftijd, uw huishoudinkomen en de huurprijs (maximale rekenhuur € 720,42; voor jongeren van 18 t/m 22 jaar is dit maximaal € 424,44). 
Het bedrag dat u mogelijk aan huurtoeslag ontvangt, kunt u direct zien als u ingelogd kiest voor meer informatie in de woningadvertentie. Deze berekening is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens zoals u deze heeft opgegeven in uw Profiel.

Komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag, dan toetst de corporatie voordat u het huurcontract tekent of u de woning ook zonder huurtoeslag kunt betalen. U kunt dit zelf ook toetsen via de onderstaande stappen:

1. Neem de rekenhuur van de woning die u wilt huren;
2. Tel hier per volwassene € 425 leefgeld en per kind € 200 leefgeld bij op;
3. U kunt de woning huren als het opgetelde bedrag van de rekenhuur en het leefgeld lager is dan uw gezamenlijke netto maandinkomen.

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.