Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Urgentieverklaring


In een aantal situaties komt u in aanmerking voor een urgentieverklaring. Hiervoor toetst de gemeente op een aantal uitgangspunten. Met de urgentieverklaring krijgt u voorrang op een huurwoning.


Voor meer informatie over de aanvraag belt u met de gemeente. U bereikt de gemeente via telefoonnummer 14 078. Als uit het telefonisch gesprek blijkt dat u mogelijk urgentie krijgt, dan maakt de medewerker een afspraak met u voor het indienen van uw aanvraag.

Wilt u hierover meer weten? Kijk dan op de website van uw gemeente.Veel gestelde vragen

Op welke gronden kan ik urgentie aanvragen?

U kunt urgentie aanvragen als voldoende is aangetoond dat uw probleem alleen kan worden opgelost door een voorrangspositie bij het zoeken van zelfstandige woonruimte. U kunt een urgentieverklaring krijgen als er sprake is van:

  • medische problemen; 
  • psychosociale problemen;
  • dreigende onvrijwillige dakloosheid;
  • onvoorziene financiële problemen;
  • maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen);
  • sloop of ingrijpende verbetering van de woonruimte, waardoor u niet kunt terugkeren naar de woonruimte.

Voor algemene informatie over urgentie kunt u contact opnemen met de woningcorporatie in uw woonplaats.

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing over mijn aanvraag tot voorrang ontvang?

De beslistermijn duurt maximaal 8 weken. U ontvangt een schriftelijke beslissing over uw aanvraag.

Moet ik zelf op woningen reageren als ik een voorrangsverklaring heb?

Wanneer u een voorrangsverklaring heeft waarmee u zelf mag zoeken, dan reageert u zelf op het woningaanbod om in aanmerking te komen voor een huurwoning.
Wanneer u een voorrangsverklaring heeft waarin staat vermeld dat de corporatie u een passend aanbod zal doen, dan kunt u niet zelf zoeken. U krijgt een passend aanbod van de corporatie.

Let op: als u voorrang heeft, mag u een passend aangeboden huurwoning niet weigeren. Bij weigering vervalt de voorrang in alle gevallen.

Uitleg ?

×
Historische reacties

Op dinsdag 24 september 2019 gaan we over op een nieuw systeem. Hierdoor is het vanaf 17 september niet meer mogelijk uw historische reacties in te zien. Lees in dit nieuwsbericht wat dit voor u betekent.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.