Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Verdeling van woningen


In de regio Drechtsteden gebeurt de verdeling van de sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk. De corporaties en gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt en Richtlijnen opgesteld.

De woningen in de regio Drechtsteden worden verdeeld via het aanbodsysteem. Dit betekent dat u zelf kunt reageren op beschikbare woningen die voldoen aan uw persoonlijke woonwensen. De woningen die nu te huur worden aangeboden, staan bij Woningaanbod. Daar kunt u, als u bent ingeschreven bij Woonkeus, op een woning reageren.

Als de reactietermijn is verstreken, zet de computer de reacties op volgorde. Iedereen die heeft gereageerd krijgt een rangnummer. Dit rangnummer is afhankelijk van het aantal punten; de woningzoekende met de meeste punten staat bovenaan. Als iemand beschikt over een voorrangsverklaring, dan zal het resultaat in veel gevallen nog beter zijn.
De woningzoekende met het gunstigste rangnummer krijgt de woning aangeboden.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.