Veelgestelde vragen


Wanneer verschijnt het sociale woningaanbod op de website?

Het aanbod van sociale huurwoningen op de website wordt iedere dag ververst. In de woningadvertenties staat tot wanneer u kunt reageren. Deze datum kan bij iedere woning anders zijn. Een woning staat minimaal acht dagen op de website.

Wat betekent aanbevolen aanbod?

Het Aanbevolen aanbod toont het woningaanbod dat voldoet aan de woonwensen EN een slaagkans heeft van zeer hoog, hoog of gemiddeld. Alleen de woonwens Woonplaats wordt buiten beschouwing gelaten. Dus de woningzoekende ziet woningen die voldoen aan de gekozen woonwensen, niet alleen in de gewenste woonplaats(en) maar ook daarbuiten.

Wat betekent passend aanbod?

Het Passend aanbod toont alle woningen die passend zijn bij de inschrijfgegevens. De woonwens wordt hier compleet buiten beschouwing gelaten.

Hoe vaak mag ik reageren?

U mag een onbeperkt aantal keren reageren, maar u kunt per woning slechts één reactie plaatsen. U kunt uiteraard alleen reageren op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken.

Wij adviseren u om minimaal één keer per week het woningaanbod op de website te bekijken.
Iedere dag verschijnt er nieuw woningaanbod op de website.


Hoe kan ik controleren of mijn reactie is vastgelegd?

Log in en klik op Mijn reacties en vervolgens op Actuele reacties of Lopende reacties.

Hier ziet u welke reacties op sociale huurwoningen zijn vastgelegd.

Als u reageert op huurwoningen in de vrije sector krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw reactie. U kunt deze reactie niet terug zien via Mijn reacties. De eigenaar van de woning neemt contact met u op. Wilt u meer informatie over uw reacties op vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen, neem dan contact op met de eigenaar van de woning.

Kan ik mijn reactie weer verwijderen?

Ja, dat kan zolang de reactietermijn nog niet is verstreken. U kunt een reactie verwijderen via Mijn reacties.

Wat zijn actuele en lopende reacties?

Bij Actuele reacties en Lopende reacties staan woningen waarop u onlangs heeft gereageerd. 

  1. Actuele reacties: reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken.
    Bij deze woningen ziet u uw huidige positie en hoeveel kandidaten er op dat moment op de woning hebben gereageerd. Totdat de reactietermijn verstrijkt, kunt u uw reacties nog intrekken.

  2. Lopende reacties: reacties op woningen waarvan de reactietermijn is verstreken, terwijl de woningen nog niet definitief zijn toegewezen.
    Heeft u een woning bezichtigd, dan kunt u hier ook aangeven of u deze wilt accepteren of weigeren.
Wat zijn historische reacties?
Bij uw historische reacties staan de woningen waarop u in de afgelopen tijd heeft gereageerd. Deze woningen zijn toegewezen aan een andere kandidaat.

Bij iedere woning ziet u de belangrijkste kenmerken van de woning, zoals de oppervlakte en het aantal kamers. Verder ziet u wat uw positie op de woning was, hoeveel punten de persoon had die de woning heeft geaccepteerd, of er sprake was van voorrang en hoeveel woningzoekenden er in totaal op de woning hebben gereageerd.
Kan ik met mijn voorrang en een inkomen hoger dan € 36.165 reageren op het woningaanbod via Woonkeus Drechtsteden?
Ja, dat kan, mits uw voorrangsverklaring vermeldt dat u zelf mag zoeken.
Hoe wordt huurtoeslag berekend?

De Belastingdienst kijkt bij de berekening van huurtoeslag naar de verhouding tussen de rekenhuur van de zelfstandige huurwoning en het actuele totaalinkomen (toetsingsinkomen) van alle bewoners van die huurwoning. Hierbij is de samenstelling van uw huishouden, het vermogen en uw leeftijd van belang. De rekenhuur is de kale huur plus een deel van de servicekosten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

Waar vind ik de toegewezen woningen terug waarop ik zelf niet heb gereageerd?

Bij Verhuurd staan de woningen die tot een jaar geleden zijn toegewezen. Via een aantal stappen selecteert u welke woningen u in het overzicht wilt zien.

Bij elke verhuurde woning staat wat de wachttijd was van de woningzoekende die de woning heeft geaccepteerd, of er sprake was van voorrang en hoeveel woningzoekenden er in totaal op de woning hebben gereageerd.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.