Inkomenseis


Uw inkomen bepaalt of u mag reageren op sociale huurwoningen en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen.

Bepaal uw inkomen

Het inkomen dat u moet opgeven is het inkomen van alle meeverhuizende volwassenen in uw huishouden. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig:

  • Een Inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst. Doet u dit voor alle meeverhuizende volwassenen. U ontvangt de verklaring binnen circa 5 werkdagen. Neem het bedrag over dat bij belastbaar loon of verzamelinkomen staat vermeld.

     

  • Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld.

     

  • Als de belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2015 kan geven, sturen zij altijd een verklaring waarin staat dat er (nog) geen Inkomensverklaring 2015 beschikbaar is voor u. Dat document moet u meenemen bij een woningaanbieding. 

Op basis van de gegevens die u invoert, wordt er berekend wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

 

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen

Wanneer uw inkomen is gedaald (bijv. minder uren gaan werken, met pensioen gegaan of door ontslag) of gestegen (bijv. meer uren gaan werken of een nieuwe baan)  ten opzichte van het voorgaande jaar, dan kan de woningcorporatie hier op uw verzoek rekening mee houden.

Dit is voor u van belang wanneer u op een woning wilt reageren met een lagere of hogere huurprijs dan waar u op basis van uw inkomen van het voorgaande jaar op kunt reageren. De corporatie zal u bij toewijzing vragen de wijziging in uw inkomen te onderbouwen. Ook zal de corporatie u verzoeken om een verklaring over uw vermogen af te geven. U kunt uw verwachte inkomen van dit jaar berekenen met behulp van uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie.

 

Ook als u geen (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting heeft en de Belastingdienst u geen inkomensverklaring kan verstrekken, gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen uit te rekenen.

 

 

Let op! Deze informatie is gebaseerd op landelijke richtlijnen. Zie voor achtergrondinformatie de publicatie van het Ministerie onder de link: http://www.destion.nl/media.ashx/2015-toetsingsschema.pdf.

 

De volgende informatie wordt als FAQ opgenomen:

 

Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?

Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

 

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.

 

Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2014 of 2015.

 

Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?

Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.

 

 

Wanneer kan ik de Inkomensverklaring van 2015 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april 2016 de Inkomensverklaring van 2015 ontvangen.

  • Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2015 heeft gekregen de Inkomensverklaring van 2015 ontvangen. Als u voor 5 april 2016 aangifte heeft gedaan, ontvangt u de aanslag in de loop van de maand juni.

  • In uitzonderingsgevallen kunt u geen Inkomensverklaring ontvangen.

Als de belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2015 kan geven, sturen zij altijd een verklaring waarin staat dat er (nog) geen Inkomensverklaring 2015 beschikbaar is voor u. Dat document moet u meenemen bij een woningaanbieding.

 

Hoe wordt uw inkomen geïndexeerd?

Indexering is het aanpassen van geldbedragen aan een indexcijfer. Bij toewijzing van een woning wordt niet gekeken naar het inkomen dat u heeft opgegeven, maar naar het geïndexeerde inkomen. Indexering van uw inkomen vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

 

Voor 2016 geldt:

Huishoudinkomen= Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2015 x 1,0237 of Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2014 x 1,0306.

 


Veel gestelde vragen

Hoe wordt huurtoeslag berekend?

De Belastingdienst kijkt bij de berekening van huurtoeslag naar de verhouding tussen de rekenhuur van de zelfstandige huurwoning en het actuele totaalinkomen (toetsingsinkomen) van alle bewoners van die huurwoning. Hierbij is de samenstelling van uw huishouden, het vermogen en uw leeftijd van belang. De rekenhuur is de kale huur plus een deel van de servicekosten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

Kan ik met mijn voorrang en een inkomen hoger dan € 36.165 reageren op het woningaanbod via Woonkeus Drechtsteden?
Ja, dat kan, mits uw voorrangsverklaring vermeldt dat u zelf mag zoeken.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.