Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomenseis


Uw inkomen bepaalt of u mag reageren op sociale huurwoningen en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen.

Bepaal uw inkomen

Het inkomen dat u moet opgeven is het inkomen van alle meeverhuizende volwassenen in uw huishouden. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig:

  • Een Inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst. Doet u dit voor alle meeverhuizende volwassenen. U ontvangt de verklaring binnen circa 5 werkdagen. Neem het bedrag over dat bij belastbaar loon ofverzamelinkomen staat vermeld.

     

  • Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld.

     

  • Als de belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2017 kan geven, sturen zij altijd een verklaring waarin staat dat er (nog) geen Inkomensverklaring 2017 beschikbaar is voor u. Dat document moet u meenemen bij een woningaanbieding. 

Op basis van de gegevens die u invoert, wordt er berekend wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

 

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen

Wanneer uw inkomen is gedaald (bijv. minder uren gaan werken, met pensioen gegaan of door ontslag) of gestegen (bijv. meer uren gaan werken of een nieuwe baan)  ten opzichte van het voorgaande jaar, dan kan de woningcorporatie hier op uw verzoek rekening mee houden.

Dit is voor u van belang wanneer u op een woning wilt reageren met een lagere of hogere huurprijs dan waar u op basis van uw inkomen van het voorgaande jaar op kunt reageren. De corporatie zal u bij toewijzing vragen de wijziging in uw inkomen te onderbouwen. Ook zal de corporatie u verzoeken om een verklaring over uw vermogen af te geven. U kunt uw verwachte inkomen van dit jaar berekenen met behulp van uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie.

 

Ook als u geen (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting heeft en de Belastingdienst u geen inkomensverklaring kan verstrekken, gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen uit te rekenen.

 

 

Let op! Deze informatie is gebaseerd op landelijke richtlijnen. Zie voor achtergrondinformatie de publicatie van het Ministerie.


Veel gestelde vragen

Hoe wordt huurtoeslag berekend?

De Belastingdienst kijkt bij de berekening van huurtoeslag naar de verhouding tussen de rekenhuur van de zelfstandige huurwoning en het actuele totaalinkomen (toetsingsinkomen) van alle bewoners van die huurwoning. Hierbij is de samenstelling van uw huishouden, het vermogen en uw leeftijd van belang. De rekenhuur is de kale huur plus een deel van de servicekosten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

Kan ik met mijn voorrang en een inkomen hoger dan € 38.035 reageren op het woningaanbod via Woonkeus Drechtsteden?

Ja, dat kan, mits uw voorrangsverklaring vermeldt dat u zelf mag zoeken.
Waarom moet ik inkomensdocumenten toevoegen als ik wil reageren op een sociale huurwoning?

Het inkomen dat u opgeeft moet passen bij de huur van de woning. Als u actief reageert op het woningaanbod is het dus belangrijk dat uw inkomen klopt. Door het toevoegen van de inkomensdocumenten kan de corporatie vroeg in het aanbiedingsproces zien of u daadwerkelijk kans maakt op de woning. Door uw inkomen over te nemen van het document dat ook nodig is bij woningtoewijzing voorkomt u teleurstellingen en onnodige vertraging. Het aanbiedingsproces kan hierdoor sneller verlopen. Bij toewijzing voert de corporatie nog een definitieve controle uit als u alle documenten bij hen heeft ingeleverd.

Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn gegevens en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.