Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?  
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op
Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn gegevens en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Hoe wordt mijn inkomen geïndexeerd?

De overheid bepaalt ieder jaar met welk percentage wij het inkomen dat u opgeeft moeten verhogen. Dit noemen we de indexeringsfactor.

Voor 2018 gelden de volgende indexeringsfactoren: 
• Verzamelinkomen over 2017 x 1,0517 
• Verzamelinkomen over 2018 x 1,0336

Een voorbeeld: 
Uw inkomen in 2017 was €18.000. Uw verwachte inkomen in 2019 is € 18.000 x 1.0517 = €18.933
Bij uw geïndexeerde inkomen ziet u daarom €18.933 staan

Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven. 
Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

8Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2018.

Wat moet ik doen als ik geen inkomensverklaring kan downloaden via Mijn Belastingdienst, of als er geen inkomen van mij bekend is bij de Belastingdienst?
Vraagt u in dat geval altijd een inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon 0800-0543. Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de woningtoewijzing uw gegevens controleert. U kunt daarnaast uw inkomen berekenen op basis van een recente loonstrook of een uitkerings- of pensioenspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.
Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Moet ik mijn inkomensdocumenten meenemen bij een woningtoewijzing?
Ja, de meeste corporaties willen bij de woningtoewijzing de originele inkomensdocumenten zien die u heeft toegevoegd aan uw inschrijfgegevens. 
Telt alimentatie mee als inkomen?
Als u partneralimentatie ontvangt telt dit mee bij uw inkomen. Als u partneralimentatie betaalt dan trekt u dat bedrag af van uw inkomen. Als u kinderalimentatie ontvangt of betaalt, telt dit niet mee voor uw inkomen.
Telt het inkomen van inwonende kinderen ook mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.
Waarom wordt mijn inkomen geïndexeerd?
Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst. Hierop staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor vermeld. Dat bedrag moeten we indexeren (verhogen) naar het inkomen dat u naar verwachting dit jaar ontvangt. De website helpt u hierbij. U hoeft zelf alleen het verzamelinkomen en het jaartal in te vullen. Uw geïndexeerde inkomen ziet u terug in uw profielgegevens.
Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt. Het is dus heel belangrijk dat u dit correct invult.

Wanneer kan ik de Inkomensverklaring van 2018 van de Belastingdienst ontvangen?

Wanneer kan ik de inkomensverklaring over 2018 van de Belastingdienst ontvangen?
Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

• Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april de inkomensverklaring van 2018 ontvangen.

• Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2018 heeft gekregen de inkomensverklaring van 2018 ontvangen. 

• In uitzonderingsgevallen kunt u geen inkomensverklaring ontvangen. Zolang de Belastingdienst u geen inkomensverklaring van 2018 kan geven, kunt u die van 2017 aanhouden.  Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Als u zelfstandige bent, doet u dit met een winst-en-verliesrekening of prognose. 

Meer informatie over het opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier.

Wanneer mag ik wel mijn huidige inkomen invullen?
Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om daarbij naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst.
Op de inkomensverklaring of een belastingaanslag staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor. 

Er zijn maar 3 situaties waarin u uw huidige inkomen op kunt geven:
• Uw inkomen is onbekend bij de Belastingdienst. Wanneer u een inkomensverklaring opvraagt, krijgt u van de Belastingdienst een bevestiging dat uw inkomen niet bekend is.
• Uw inkomen is sterk gestegen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan heeft of meer bent gaan werken.
• Uw inkomen is sterk gedaald, bijvoorbeeld omdat u bent ontslagen, minder bent gaan werken of met pensioen bent gegaan.

Alleen in deze situaties gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen op te geven
Welk inkomen moet ik opgeven als ik (deels) inkomen uit het buitenland heb of heb  
gehad?
U moet alleen het in Nederland belastbare jaarinkomen (verzamelinkomen) opgeven. U begint met het aanvragen van de meest recente inkomensverklaring bij de Belastingdienst. Als daarop staat dat zij geen gegevens van u hebben, moet u uw actuele Nederlandse belastbare inkomen opgeven. Meer informatie over het opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier

Neem van uw laatste Nederlandse salaris- of uitkeringsspecificatie het bedrag over dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Dit doet u ook als u niet het hele jaar inkomen in Nederland heeft. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op. 
Bij de toewijzing vraagt de corporatie u altijd de inkomensverklaring van de Belastingdienst te overleggen, ook als deze geen inkomensgegevens bevat.
Welke inkomensdocumenten moet ik uploaden?
U voegt de documenten toe die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Dat wil zeggen in ieder geval de meeste recente inkomensverklaring of de definitieve of voorlopige aanslag Inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Alleen als uw huidige inkomen sterk is gedaald of gestegen kunt u daarnaast eventuele salarisstroken of uitkeringsspecificaties toevoegen. Op de Inkomenspagina vindt u meer informatie over het op te geven inkomen.
Welke personen mag ik opgeven bij mijn inschrijving?
U moet opgeven met wie u in de woning wilt gaan wonen. De volwassen leden moeten een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. 
Wanneer vervalt mijn inschrijving?

De inschrijving vervalt als u de inschrijfkosten of verlengingskosten niet heeft voldaan en/of u een woning accepteert.

Bij een verhuizing naar een woning via Woonkeus Drechtsteden vervalt uw inschrijving. U kunt zich eventueel opnieuw inschrijven na ons verzoek tot herinschrijving, dat wij versturen naar uw oude adres. Wanneer u binnen 12 weken gebruikmaakt van herinschrijving, behoudt u uw opgebouwde inschrijfpunten.

Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 38.035?

Een klein deel van de sociale huurwoningen blijft voor u beschikbaar, ondanks dat uw inkomen hoger is dan € 38.035

Daarnaast worden er via deze site, www.rooftrack.nl, www.funda.nl en www.koopwoningnet.nl betaalbare huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen aangeboden.

Wat is het belastbaar jaarinkomen?

Het belastbaar jaarinkomen is iets anders dan een bruto of een netto inkomen. Het belastbaar jaarinkomen is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen.
Wilt u weten wat uw meest recente belastbaar jaarinkomen was?

Een inkomensverklaring van de Belastingdienst (zogenoemde IBRI-verklaring) kunt u aanvragen via;

  • Mijn belastingdienst download u uw inkomensverklaring (houd u DigiD bij de hand). 
  • BelastingTelefoon 0800 - 0543. Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen vijf werkdagen op. Op deze inkomensverklaring staat uw belastbaar jaarinkomen. Het is de bedoeling dat het meest recente belastbaar jaarinkomen van uw huishouden in uw inschrijfgegevens van Woonkeus staat.
Waarom moet ik mijn belastbaar jaarinkomen opgeven bij Woonkeus?
Wij vragen naar het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden omdat de woningcorporaties sinds 2011 verplicht zijn de regels van de Europese Unie toe te passen bij de verhuur van woningen.

Eén van de regels bepaalt dat woningcorporaties de vrijkomende sociale huurwoningen (woningen met een huur tot € 720,42) voor 90% moeten toewijzen aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot € 38.035 (prijspeil 1 januari 2019). De overheid controleert streng of de woningcorporaties dit ook doen. Een geldig bewijsstuk is een Inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen IB60-verklaring) van degene die de woning is gaan huren. Vandaar dat u een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) moet tonen tijdens het eerste gesprek bij een woningcorporatie, als u aan de beurt bent voor een woningaanbieding. Als uw inkomen niet aan de gestelde voorwaarde voldoet, hoeft de woningcorporatie u de woning niet aan te bieden.

Wat is Woonkostentoeslag?
Woonkostentoeslag is een subsidieregeling voor huurders van wie het inkomen buiten de eigen schuld fors is gedaald of bij wie een medebewoner is vertrokken of overleden, en die geen recht hebben op huurtoeslag. Woonkostentoeslag moet u zo snel mogelijk na de inkomensdaling aanvragen, aangezien de datum van indiening de ingangsdatum van de aanvraag wordt. U kunt de aanvraag dus niet met terugwerkende kracht laten ingaan.

Aanvragen van Woonkostentoeslag doet u bij de Sociale Dienst van uw gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont.

Er bestaat ook een Woonkostentoeslag voor mensen met een koopwoning. Deze toeslag kan ook worden aangevraagd bij de Sociale Dienst van de eigen gemeente.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.