Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomen


Inkomen

Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, of u voorrang krijgt omdat u een laag inkomen heeft en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen. De overheid heeft bepaald van welke inkomensgegevens de corporaties moeten uitgaan bij de toewijzing van een woning.

 

Bepaal uw inkomen

Geef het inkomen op van alle meeverhuizende leden van uw huishouden. U kunt dit doen door een van de volgende documenten te uploaden. Het uploaden van een document is niet verplicht. 

• Een inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. U kunt deze zelf downloaden via Mijn Belastingdienst (de inkomensverklaring is meteen in uw bezit) of opvragen via de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543 (u ontvangt de inkomensverklaring binnen vijf werkdagen). Als u zelf geen inkomensverklaring kunt downloaden, adviseren wij u de meest recente verklaring op te vragen via de Belastingtelefoon. Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring via de Belastingdienst. Zorg dat u voor alle meeverhuizende volwassenen een inkomensverklaring heeft. Neem het bedrag over dat hierop staat vermeld.

• Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld.

Op basis van de gegevens die u invoert, wordt er berekend wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens. De corporatie controleert bij de woningtoewijzing het door u opgegeven inkomen aan de hand van bovenstaande documenten. Neem de inkomensverklaring altijd mee bij de woningaanbieding, ook als er geen bedrag op staat.

Geen inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting?

Als er geen bedrag staat op uw inkomensverklaring en u geen aanslag inkomstenbelasting heeft, dan berekent u zelf uw verwachte inkomen voor dit jaar. Gebruik in dat geval uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen in uw inschrijving op te geven. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen

 Bent u minder gaan werken, aan een nieuwe baan begonnen of juist met pensioen gegaan? Een sterke wijziging van uw inkomen betekent dat u uw verwachte inkomen voor dit jaar mag opgeven in plaats van dat van het voorgaande jaar. Dit is alleen voor u van belang wanneer u op een woning wilt reageren met een lagere of hogere huurprijs dan waar u op basis van uw inkomen van het voorgaande jaar op kunt reageren. Bereken uw verwachte inkomen van dit jaar met behulp van uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie.

De corporatie zal u bij toewijzing vragen de wijziging in uw inkomen te onderbouwen met drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Ook zal de corporatie u verzoeken om een verklaring over uw vermogen af te geven.

Dus: Gebruik altijd uw inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting om uw inkomen op te geven in uw inschrijving. Er zijn maar 3 situaties waarin u uw huidige inkomen op kunt geven:

• Uw inkomen is onbekend bij de Belastingdienst. Wanneer u een inkomensverklaring opvraagt, krijgt u van de Belastingdienst een bevestiging dat uw inkomen (nog) niet bekend is.

• Uw inkomen is sterk gestegen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan heeft of meer bent gaan werken.

• Uw inkomen is sterk gedaald, bijvoorbeeld omdat u bent ontslagen, minder bent gaan werken of met pensioen bent gegaan.

 


Veel gestelde vragen

Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 38.035?

Een klein deel van de sociale huurwoningen blijft voor u beschikbaar, ondanks dat uw inkomen hoger is dan € 38.035

Daarnaast worden er via deze site, www.rooftrack.nl, www.funda.nl en www.koopwoningnet.nl betaalbare huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen aangeboden.

Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?  
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op
Wanneer mag ik wel mijn huidige inkomen invullen?
Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om daarbij naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst.
Op de inkomensverklaring of een belastingaanslag staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor. 

Er zijn maar 3 situaties waarin u uw huidige inkomen op kunt geven:
• Uw inkomen is onbekend bij de Belastingdienst. Wanneer u een inkomensverklaring opvraagt, krijgt u van de Belastingdienst een bevestiging dat uw inkomen niet bekend is.
• Uw inkomen is sterk gestegen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan heeft of meer bent gaan werken.
• Uw inkomen is sterk gedaald, bijvoorbeeld omdat u bent ontslagen, minder bent gaan werken of met pensioen bent gegaan.

Alleen in deze situaties gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen op te geven
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven. 
Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

8Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2018.

Telt het inkomen van inwonende kinderen ook mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.

Wanneer kan ik de Inkomensverklaring van 2018 van de Belastingdienst ontvangen?

Wanneer kan ik de inkomensverklaring over 2018 van de Belastingdienst ontvangen?
Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

• Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april de inkomensverklaring van 2018 ontvangen.

• Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2018 heeft gekregen de inkomensverklaring van 2018 ontvangen. 

• In uitzonderingsgevallen kunt u geen inkomensverklaring ontvangen. Zolang de Belastingdienst u geen inkomensverklaring van 2018 kan geven, kunt u die van 2017 aanhouden.  Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Als u zelfstandige bent, doet u dit met een winst-en-verliesrekening of prognose. 

Meer informatie over het opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier.

Welke inkomensdocumenten moet ik uploaden?
U voegt de documenten toe die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Dat wil zeggen in ieder geval de meeste recente inkomensverklaring of de definitieve of voorlopige aanslag Inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Alleen als uw huidige inkomen sterk is gedaald of gestegen kunt u daarnaast eventuele salarisstroken of uitkeringsspecificaties toevoegen. Op de Inkomenspagina vindt u meer informatie over het op te geven inkomen.
Waarom wordt mijn inkomen geïndexeerd?
Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst. Hierop staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor vermeld. Dat bedrag moeten we indexeren (verhogen) naar het inkomen dat u naar verwachting dit jaar ontvangt. De website helpt u hierbij. U hoeft zelf alleen het verzamelinkomen en het jaartal in te vullen. Uw geïndexeerde inkomen ziet u terug in uw profielgegevens.
Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt. Het is dus heel belangrijk dat u dit correct invult.
Hoe wordt mijn inkomen geïndexeerd?

De overheid bepaalt ieder jaar met welk percentage wij het inkomen dat u opgeeft moeten verhogen. Dit noemen we de indexeringsfactor.

Voor 2018 gelden de volgende indexeringsfactoren: 
• Verzamelinkomen over 2017 x 1,0517 
• Verzamelinkomen over 2018 x 1,0336

Een voorbeeld: 
Uw inkomen in 2017 was €18.000. Uw verwachte inkomen in 2019 is € 18.000 x 1.0517 = €18.933
Bij uw geïndexeerde inkomen ziet u daarom €18.933 staan

Telt alimentatie mee als inkomen?
Als u partneralimentatie ontvangt telt dit mee bij uw inkomen. Als u partneralimentatie betaalt dan trekt u dat bedrag af van uw inkomen. Als u kinderalimentatie ontvangt of betaalt, telt dit niet mee voor uw inkomen.
Welk inkomen moet ik opgeven als ik (deels) inkomen uit het buitenland heb of heb  
gehad?
U moet alleen het in Nederland belastbare jaarinkomen (verzamelinkomen) opgeven. U begint met het aanvragen van de meest recente inkomensverklaring bij de Belastingdienst. Als daarop staat dat zij geen gegevens van u hebben, moet u uw actuele Nederlandse belastbare inkomen opgeven. Meer informatie over het opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier

Neem van uw laatste Nederlandse salaris- of uitkeringsspecificatie het bedrag over dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Dit doet u ook als u niet het hele jaar inkomen in Nederland heeft. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op. 
Bij de toewijzing vraagt de corporatie u altijd de inkomensverklaring van de Belastingdienst te overleggen, ook als deze geen inkomensgegevens bevat.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.