Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe geef ik een machtiging af?

U kunt op twee momenten een machtiging afgeven. Wanneer u zich inschrijft en wanneer u een betaalverzoek voor de jaarlijkse verlengingskosten hebt ontvangen. In dit betaalverzoek wordt uitgelegd wat u moet doen. Het is niet mogelijk om tussentijds een machtiging af te geven.


Hoe kan ik mijn verlenging betalen?

Wij raden u aan om een doorlopende machtiging af te geven. Wij schrijven dan ieder jaar automatisch de verlengingskosten van uw rekening af. U ontvangt van tevoren een e-mail, zodat u weet wanneer wij het bedrag afschrijven. Zo hoeft u alleen maar te zorgen dat er genoeg geld op uw rekening staat.

Als u geen doorlopende machtiging afgeeft, dan ontvangt u per e-mail een betaalverzoek. U kunt dan op twee manieren betalen:

 • U geeft alsnog een doorlopende machtiging af
 • U betaald via Ideal
 • U maakt zelf € 20,- over
Hoe kan ik zien of ik een machtiging hebt afgegeven?

Log in en klik op Mijn Gegevens en dan op Mijn Profiel. Onder Overzicht van Mijn gegevens vindt u de informatie die u zoekt.


Hoe kan ik zien tot wanneer mijn inschrijving geldig is?

Log in en klik op Mijn gegevens en dan op mijn profiel. Onder overzicht van Mijn gegevens vindt u de informatie die u zoekt.


Ik ben uitgeschreven omdat de verlengingskosten niet heb betaald. Kan ik dit nog herstellen?

Ja, dat kan. Als u binnen een jaar na de uitschrijving alsnog betaalt, dan herstellen wij uw inschrijving. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze bedragen € 69,80. Onze medewerkers leggen u graag uit hoe u alsnog de verlengingskosten kunt betalen.

Hoe werkt de puntentelling?

De puntentelling

Vanaf het moment van inschrijving krijgt iedere woningzoekende elke maand 1 punt en voor elk jaar woonduur ook 1 punt.
De inschrijfdatum telt vanaf de datum waarop het inschrijfgeld betaald is.
De woonduur is het aantal jaren dat u onafgebroken op uw huidige adres staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit geldt als u hoofdbewoner bent, maar ook als u inwonende bewoner bent. Voor alle woningzoekenden geldt dat men pas vanaf zijn 18e levensjaar woonduurpunten kan opbouwen.

Voorbeelden:

 • Het echtpaar De Jong staat een half jaar ingeschreven als woningzoekende en zij wonen 25 jaar in hun huidige woning.
  Door de inschrijving hebben zij nu 6 punten (1 punt per maand). De woonduur levert 25 punten op (1 punt per jaar).
  Bij elkaar opgeteld hebben zij op dit moment 6 + 25 = 31 punten.
 • Jan van Dijk is 27 jaar en woont vanaf zijn geboorte bij zijn ouders op hetzelfde adres. Hij staat 1 jaar ingeschreven als woningzoekende.
  Voor de inschrijving heeft hij nu 12 punten. Hij heeft 9 jaar woonduur (27 min 18 jaar); hiervoor krijgt hij 9 punten.
  Bij elkaar opgeteld heeft hij op dit moment 12 + 9 = 21 punten.
Wat zijn de voorwaarden om me in te schrijven?
 • U bent minimaal 18 jaar oud. 
 • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.
 • U mag maar één keer ingeschreven staan als hoofdaanvrager bij Woonkeus en één  keer als mede aanvrager.
 • U verlengt uw inschrijving jaarlijks.
Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.

Ik heb nu een jaarinkomen hoger dan € 38.035, is inschrijving bij Woonkeus zinvol?

In de regio Drechtsteden kunnen uitzonderingen gelden. Sommige woningen worden aangeboden voor middeninkomens. Dit staat aangegeven in de advertentie.

Overweegt u zich bij Woonkeus in te schrijven, dan is het belangrijk dat u zelf de afweging maakt of dit voor u zinvol is.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat en dat uw inkomen hoger is dan € 38.035 ( prijspeil 2019 ). Misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Daarnaast kan er in uw leven van alles veranderen, waardoor u ineens wel aangewezen bent op een sociale huurwoning. Door ingeschreven te staan, bouwt u inschrijfpunten op en verhoogt u dus uw kans op een woning. Denk dus goed na voordat u zich uitschrijft bij Woonkeus.

Wat kost een inschrijving en hoe betaal ik?

Een inschrijving bij Woonkeus kost eenmalig € 31,70 inschrijfkosten en vervolgens jaarlijks € 20,00 verlengingskosten (prijspeil 2018).

U betaalt via iDEAL of door het afgeven van een machtiging. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de inschrijfkosten en de verlengingskosten. Ook als u het automatische bericht niet heeft ontvangen.

Ik weet mijn IBAN niet. Waar kan ik dit opzoeken?

Alle Nederlandse rekeningnummers bestaan tegenwoordig uit 18 cijfers en letters. Dit langere rekeningnummer heet IBAN, de afkorting van International Bank Account Number.
U vindt uw IBAN als u inlogt bij uw bank en op uw bankafschrift.

Het lukt niet om me bij Woonkeus in te schrijven via de website.

Als een inschrijving niet lukt, kan dit verschillende redenen hebben:

 • heeft u een tweelingbroer of -zus die al staat ingeschreven? Neemt u contact op met het klantcontactcentrum. 
 • er is een andere persoon die dezelfde achternaam én dezelfde geboortedatum heeft? Neem contact op met het klantcontactcentrum. 
 • Staat u al ingeschreven bij Woonkeus? Vraag uw inschrijfgegevens op via het contactformulier
Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan bij Mijn gegevens op Profiel.

Deze gegevens kunt u niet via de website wijzigen:

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de mede-inschrijver (u kunt de mede-inschrijver wel uitschrijven en/of toevoegen)
 • inschrijfdatum
 • urgenties en indicaties

Als een van de bovenstaande gegevens (m.u.v. urgenties en indicaties) niet juist geregistreerd staat, kunt u dit doorgeven via het contactformulier.
Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs.  

Als uw voorrang/indicatie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de gemeente of corporatie die uw voorrangsaanvraag heeft verwerkt.

Kan ik mijn inschrijving ook gebruiken voor een andere regio?
Nee, uw inschrijving bij Woonkeus is alleen geldig in de regio Drechtsteden.
Het is niet mogelijk uw inschrijving over te plaatsen naar een andere regio.
Ik wil gaan samenwonen. Hoe moeten wij ons inschrijven?

Wilt u samen met uw partner een woning zoeken, dan moet u samen geregistreerd staan. Als een van beide al staat ingeschreven, dan kan de ander als medeaanvrager op de inschrijving worden geplaatst. Dit kunt u zelf aanpassen: log in en klik bij Mijn gegevens op Profiel. Ga vervolgens naar Huishoudsamenstelling en inkomen.

 

Ik sta als medeaanvrager op een inschrijving. Kan ik een eigen inschrijving krijgen?

Een mede aanvrager kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te splitsen. Een splitsing betekent dat de mede aanvrager van de inschrijving wordt afgehaald en een eigen inschrijfnummer aanvraagt. De wachttijd van de nieuwe inschrijving is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft of als u al  geregistreerd staat als Hoofdaanvrager op een andere inschrijving. . 

U kunt de splitsing telefonisch aanvragen via het Klantcontactcentrum (alleen als u een geldig e-mailadres heeft van de mede aanvrager). De mede aanvrager ontvangt binnen 24 uur een e-mail met instructies om de inschrijving als hoofdaanvrager te voltooien. 

Wanneer word ik uitgeschreven bij Woonkeus?

Uw inschrijving vervalt als:

 • u een sociale huurwoning accepteert van een van de woningcorporaties of andere verhuurders via Woonkeus.
  Na het ondertekenen van het huurcontract ontvangt u een verzoek tot herinschrijving. Wanneer u binnen 12 weken gebruik maakt van de mogelijkheid tot herinschrijving, door inschrijfkosten te betalen, behoudt u de opgebouwde inschrijfpunten. Uw woonduur komt uiteraard te vervallen. U bent vrij om van deze dienst gebruik te maken. Doet u dit niet, dan vervallen uw punten.
 • u de inschrijfkosten niet betaalt;
 • u de verlengingskosten niet betaalt;
 • u zelf heeft doorgegeven dat u uitgeschreven wilt worden.
Ik ga scheiden, wat betekent dit voor mijn inschrijving?
Wettelijk is er geen grond om mensen een woning te weigeren als ze gehuwd zijn maar apart van elkaar willen gaan wonen. Ook al is men getrouwd, dan betekent dit nog niet dat het paar in één huis moet wonen. 

Staat u dus alleen ingeschreven bij Woonkeus en wilt u, hoewel getrouwd en samenwonend in de woning, op basis van een inschrijving alleen verhuizen, dan is dat geen probleem. Nergens in de wet staat dat dit niet mag.
Als u samen staat ingeschreven moet er gesplitst worden. Dan krijgen beiden apart een bepaalde inschrijftijd. Daar kunt u dus ook gewoon mee reageren.

Maar: bij toewijzing kan er een probleem zijn. Omdat men nog gehuwd is, telt het inkomen van beiden. Om aan te tonen dat men uit elkaar gaat is het dus noodzakelijk een rechtsgeldig document te overleggen waaruit blijkt dat de wegen scheiden en alleen nog het eigen inkomen telt. 
Als rechtsgeldige documenten worden gezien: voorlopig en definitief echtscheidingsconvenant, echtscheidingsbeschikking of uitspraak voorlopige voorzieningen, kopie bij de rechtbank ingediend echtscheidingsverzoek of een verklaring van een advocaat waarin staat dat de partijen gaan scheiden.
  
Hoe kan ik mij uitschrijven?
U kunt zich uitschrijven bij Woonkeus:
 • via de website: log in en klik bij Mijn gegevens op Profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u aan de rechterkant de knop om u uit te schrijven;
 • schriftelijk: stuur uw verzoek om uitschrijving, onder vermelding van uw registratienummer via het contactformulier.  
Let op! Als u actuele en/of lopende reacties heeft, kunt u zich niet uitschrijven. 
 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.