Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Mijn gegevens wijzigen


wijzigen

Uw inschrijfgegevens bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt. Bij toewijzing controleert de woningcorporatie of de gegevens van uw inschrijving kloppen. Als deze gegevens onjuist zijn, kan de corporatie besluiten om de woningaanbieding in te trekken. Geef daarom op tijd uw wijzigingen door.

Uw inschrijfgegevens wijzigt u eenvoudig via Mijn gegevens als u bent ingelogd. Heeft u al op woningen gereageerd, dan moet u deze reacties eerst verwijderen, voordat u uw gegevens kunt wijzigen. Met uw gewijzigde gegevens kunt u vervolgens opnieuw op de woningen reageren.


Veel gestelde vragen

Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan bij Mijn gegevens op Profiel.

Deze gegevens kunt u niet via de website wijzigen:

  • naam
  • geboortedatum
  • geslacht
  • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de mede-inschrijver (u kunt de mede-inschrijver wel uitschrijven en/of toevoegen)
  • inschrijfdatum
  • urgenties en indicaties

Als een van de bovenstaande gegevens (m.u.v. urgenties en indicaties) niet juist geregistreerd staat, kunt u dit doorgeven via het contactformulier.
Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs.  

Als uw voorrang/indicatie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de gemeente of corporatie die uw voorrangsaanvraag heeft verwerkt.

Kan ik mijn inschrijving ook gebruiken voor een andere regio?
Nee, uw inschrijving bij Woonkeus is alleen geldig in de regio Drechtsteden.
Het is niet mogelijk uw inschrijving over te plaatsen naar een andere regio.
Ik ga scheiden, wat betekent dit voor mijn inschrijving?
Wettelijk is er geen grond om mensen een woning te weigeren als ze gehuwd zijn maar apart van elkaar willen gaan wonen. Ook al is men getrouwd, dan betekent dit nog niet dat het paar in één huis moet wonen. 

Staat u dus alleen ingeschreven bij Woonkeus en wilt u, hoewel getrouwd en samenwonend in de woning, op basis van een inschrijving alleen verhuizen, dan is dat geen probleem. Nergens in de wet staat dat dit niet mag.
Als u samen staat ingeschreven moet er gesplitst worden. Dan krijgen beiden apart een bepaalde inschrijftijd. Daar kunt u dus ook gewoon mee reageren.

Maar: bij toewijzing kan er een probleem zijn. Omdat men nog gehuwd is, telt het inkomen van beiden. Om aan te tonen dat men uit elkaar gaat is het dus noodzakelijk een rechtsgeldig document te overleggen waaruit blijkt dat de wegen scheiden en alleen nog het eigen inkomen telt. 
Als rechtsgeldige documenten worden gezien: voorlopig en definitief echtscheidingsconvenant, echtscheidingsbeschikking of uitspraak voorlopige voorzieningen, kopie bij de rechtbank ingediend echtscheidingsverzoek of een verklaring van een advocaat waarin staat dat de partijen gaan scheiden.
  
Ik sta als medeaanvrager op een inschrijving. Kan ik een eigen inschrijving krijgen?

Een mede aanvrager kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te splitsen. Een splitsing betekent dat de mede aanvrager van de inschrijving wordt afgehaald en een eigen inschrijfnummer aanvraagt. De wachttijd van de nieuwe inschrijving is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft of als u al  geregistreerd staat als Hoofdaanvrager op een andere inschrijving. . 

U kunt de splitsing telefonisch aanvragen via het Klantcontactcentrum (alleen als u een geldig e-mailadres heeft van de mede aanvrager). De mede aanvrager ontvangt binnen 24 uur een e-mail met instructies om de inschrijving als hoofdaanvrager te voltooien. 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.