Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
B
Brutohuur

Brutohuur is de totale huurprijs van een woning. De brutohuur bestaat uit de nettohuur (of kale huur) en alle servicekosten. Kosten voor energie en water zijn alleen bij de huurprijs inbegrepen als dit uitdrukkelijk staat vermeld in de woningadvertentie.

N
Nettohuur

De nettohuur is de kale huurprijs zonder servicekosten.

R
Regio Drechtsteden

De regio Drechtsteden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Rekenhuur

De rekenhuur is de nettohuur plus een deel van de servicekosten. De Belastingdienst gebruikt de maandelijkse rekenhuur om te berekenen hoeveel huurtoeslag u (eventueel) krijgt.

S
Servicekosten

Servicekosten zijn algemene bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor schoonmaak en onderhoud.

Sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen hebben een maximale nettohuur van € 720,42 (prijspeil 1 januari 2019).

T
Toegankelijkheid

Toegankelijkheid 55+ woningen (bolletjes)

Worden er in de woningadvertentie bij toegankelijkheid bolletjes getoond dan betekent dit:

1 bolletje   = complex en woning zonder trappen, maar niet speciaal geschikt voor rollator/rolstoel
2 bolletjes = complex en woning geschikt voor rollator, maar niet voor rolstoel
3 bolletjes = complex geschikt voor rolstoel, woning alleen geschikt voor rollator
4 bolletjes = complex en woning geschikt voor rollator/rolstoel

Vindt u in de woningadvertentie geen bolletjes dan betekent dit dat de toegankelijkheid van het complex en de woning
ongeschikt is voor ouderen en gehandicapten.

V
Vrijesectorhuurwoningen

Huurwoningen in de vrije sector hebben een netto huurprijs van minimaal € 720,42 (prijspeil 1 januari 2019). U kunt geen huurtoeslag krijgen voor huurwoningen in de vrije sector.

W
Woonduur

Uw woonduur is het aantal jaren dat u onafgebroken op uw huidige adres staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit geldt als u hoofdbewoner bent, maar ook als u inwonende bewoner bent. Voor alle woningzoekenden geldt dat men pas vanaf zijn 18e levensjaar woonduurpunten kan opbouwen.

 

Woonkeus Drechtsteden

Woonkeus Drechtsteden zorgt ervoor dat woningcorporaties hun vrijkomende woningen kunnen publiceren en dat woningzoekenden op deze woningen kunnen reageren. Woonkeus is betrokken bij het opstellen van regelgeving. Woonkeus voert geen zaken uit die rechtstreeks te maken hebben met de verhuur van woningen. De woningcorporatie is zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het toewijzen van woningen, het tekenen van huurcontracten en het onderhoud van de woningen.

Het onderhoud van het systeem voor de woonruimteverdeling in de regio Drechtsteden is in handen van WoningNet.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.