Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Verscherpte aandacht voor vervalsing van documenten

05 oktober 2017


De Autoriteit woningcorporaties (Aw) constateert een toename van vervalsing van onder meer inkomensverklaringen bij kandidaat huurders om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Er blijken onbetrouwbare bemiddelingsbureaus te zijn die documenten vervalsen om een aspirant huurder in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning. Meer informatie vindt u in een nieuwsbericht op de website van de Aw.

Sociale huurwoningen zijn schaars. De corporaties houden zich daarom aan spelregels bij het aanbieden en toewijzen van woningen. Als u in aanmerking komt voor een woning controleert de corporatie of de juiste gegevens vermeld staan in uw inschrijfgegevens. Het is belangrijk dat deze kloppen, zodat de eerste kandidaat ook echt recht heeft op de woning. Vervalsing van documenten is fraude en benadeelt andere wachtende woningzoekenden. De corporaties doen er alles aan om dit tegen te gaan en controleren hier extra op.

Het is uw verantwoordelijkheid als woningzoekende om de juiste documenten in te leveren bij een woningaanbieding. Wij adviseren u om niet in zee te gaan met bureaus die beweren dat u via vervalste papieren een sociale huurwoning kunt krijgen.  

Wanneer de corporatie bij toewijzing van een woning constateert dat u papieren heeft vervalst, bijvoorbeeld de inkomensgegevens, het legitimatiebewijs, het huurcontract of de verhuurders-verklaring, dan wordt er bewust verkeerde informatie gegeven. In dat geval vervalt uiteraard de woningaanbieding. Daarnaast kan de corporatie aangifte doen van fraude. 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.