Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Urgentieverklaring


Alleen als die situatie zeer uitzonderlijk is, kunt u een urgentieverklaring krijgen bij het zoeken naar een woning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woningcorporatie in uw woonplaats.


Veel gestelde vragen

Op welke gronden kan ik urgentie aanvragen?

U kunt urgentie aanvragen als voldoende is aangetoond dat uw probleem alleen kan worden opgelost door een voorrangspositie bij het zoeken van zelfstandige woonruimte. U kunt een urgentieverklaring krijgen als er sprake is van:

  • medische problemen; 
  • psychosociale problemen;
  • dreigende onvrijwillige dakloosheid;
  • onvoorziene financiële problemen;
  • maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen);
  • sloop of ingrijpende verbetering van de woonruimte, waardoor u niet kunt terugkeren naar de woonruimte.

Voor algemene informatie over urgentie kunt u contact opnemen met de woningcorporatie in uw woonplaats.

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing over mijn aanvraag tot voorrang ontvang?

De beslistermijn duurt maximaal 8 weken. U ontvangt een schriftelijke beslissing over uw aanvraag.

Moet ik zelf op woningen reageren als ik een voorrangsverklaring heb?

Wanneer u een voorrangsverklaring heeft waarmee u zelf mag zoeken, dan reageert u zelf op het woningaanbod om in aanmerking te komen voor een huurwoning.
Wanneer u een voorrangsverklaring heeft waarin staat vermeld dat de corporatie u een passend aanbod zal doen, dan kunt u niet zelf zoeken. U krijgt een passend aanbod van de corporatie.

Let op: als u voorrang heeft, mag u een passend aangeboden huurwoning niet weigeren. Bij weigering vervalt de voorrang in alle gevallen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.