Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe is mijn privacy beschermd als ik mijn inkomensdocumenten toevoeg (upload)?

Wij vragen u om zelf uw BSN nummer onleesbaar te maken voordat u het inkomensdocument toevoegt in uw inschrijfgegevens. Als u het document vanaf een smartphone uploadt kunt u hiervoor gebruik maken van de kopieID-app van de Rijksoverheid. U mag het document ook zelf bewerken en het BSN nummer doorstrepen. Hiervoor moet u eerst het document printen zodat u het BSN nummer kunt doorstrepen en vervolgens scant u deze opnieuw in. Houdt u er wel rekening mee dat u het originele document moet kunnen overhandigen bij een woningacceptatie.

Alleen als u een woningaanbieding heeft kan de medewerker van de corporatie uw documenten inzien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn gegevens en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Moet ik mijn inkomensdocumenten meenemen bij een woningtoewijzing?
Ja, de meeste corporaties willen bij de woningtoewijzing de originele inkomensdocumenten zien die u heeft toegevoegd aan uw inschrijfgegevens. 
Welke inkomensdocumenten moet ik uploaden?
U voegt de documenten toe die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Dat wil zeggen in ieder geval de meeste recente inkomensverklaring of de definitieve of voorlopige aanslag Inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Alleen als uw huidige inkomen sterk is gedaald of gestegen kunt u daarnaast eventuele salarisstroken of uitkeringsspecificaties toevoegen. Op de Inkomenspagina vindt u meer informatie over het op te geven inkomen.
Welke personen mag ik opgeven bij mijn inschrijving?
U moet opgeven met wie u in de woning wilt gaan wonen. De volwassen leden moeten een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren.
Wanneer vervalt mijn inschrijving?

De inschrijving vervalt als u de inschrijfkosten of verlengingskosten niet heeft voldaan en/of u een woning accepteert.

Bij een verhuizing naar een woning via Woonkeus Drechtsteden vervalt uw inschrijving. U kunt zich eventueel opnieuw inschrijven na ons verzoek tot herinschrijving, dat wij versturen naar uw oude adres. Wanneer u binnen 12 weken gebruikmaakt van herinschrijving, behoudt u uw opgebouwde inschrijfpunten.

Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 36.798?

Een klein deel van de sociale huurwoningen blijft voor u beschikbaar, ondanks dat uw inkomen hoger is dan € 36.798

Daarnaast worden er via deze site, www.rooftrack.nl, www.funda.nl en www.koopwoningnet.nl betaalbare huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen aangeboden.

Wat is het belastbaar jaarinkomen?

Het belastbaar jaarinkomen is iets anders dan een bruto of een netto inkomen. Het belastbaar jaarinkomen is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen.
Wilt u weten wat uw meest recente belastbaar jaarinkomen was?

Een inkomensverklaring van de Belastingdienst (zogenoemde IBRI-verklaring) kunt u aanvragen via;

  • Mijn belastingdienst download u uw inkomensverklaring (houd u DigiD bij de hand). 
  • BelastingTelefoon 0800 - 0543. Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen vijf werkdagen op. Op deze inkomensverklaring staat uw belastbaar jaarinkomen. Het is de bedoeling dat het meest recente belastbaar jaarinkomen van uw huishouden in uw inschrijfgegevens van Woonkeus staat.
Waarom moet ik mijn belastbaar jaarinkomen opgeven bij Woonkeus?
Wij vragen naar het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden omdat de woningcorporaties sinds 2011 verplicht zijn de regels van de Europese Unie toe te passen bij de verhuur van woningen.

Eén van de regels bepaalt dat woningcorporaties de vrijkomende sociale huurwoningen (woningen met een huur tot € 710,68) voor 90% moeten toewijzen aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot € 36.798 (prijspeil 1 januari 2018). De overheid controleert streng of de woningcorporaties dit ook doen. Een geldig bewijsstuk is een Inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen IB60-verklaring) van degene die de woning is gaan huren. Vandaar dat u een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) moet tonen tijdens het eerste gesprek bij een woningcorporatie, als u aan de beurt bent voor een woningaanbieding. Als uw inkomen niet aan de gestelde voorwaarde voldoet, hoeft de woningcorporatie u de woning niet aan te bieden.

Wat is Woonkostentoeslag?
Woonkostentoeslag is een subsidieregeling voor huurders van wie het inkomen buiten de eigen schuld fors is gedaald of bij wie een medebewoner is vertrokken of overleden, en die geen recht hebben op huurtoeslag. Woonkostentoeslag moet u zo snel mogelijk na de inkomensdaling aanvragen, aangezien de datum van indiening de ingangsdatum van de aanvraag wordt. U kunt de aanvraag dus niet met terugwerkende kracht laten ingaan.

Aanvragen van Woonkostentoeslag doet u bij de Sociale Dienst van uw gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont.

Er bestaat ook een Woonkostentoeslag voor mensen met een koopwoning. Deze toeslag kan ook worden aangevraagd bij de Sociale Dienst van de eigen gemeente.

Uitleg ?

×
Inkomenscontrole

Belangrijk nieuws over de inkomenscontrole! Lees meer in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.