Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Mijn gegevens wijzigen


wijzigen

Uw inschrijfgegevens bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt. Bij toewijzing controleert de woningcorporatie of de gegevens van uw inschrijving kloppen. Als deze gegevens onjuist zijn, kan de corporatie besluiten om de woningaanbieding in te trekken. Pas daarom direct uw inschrijfgegevens aan als er iets verandert.


Veel gestelde vragen

Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan bij Mijn gegevens op Profiel.

Deze gegevens kunt u niet via de website wijzigen:

  • naam
  • geboortedatum
  • geslacht
  • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de mede-inschrijver (u kunt de mede-inschrijver wel uitschrijven en/of toevoegen)
  • inschrijfdatum
  • urgenties en indicaties

Als een van de bovenstaande gegevens (m.u.v. urgenties en indicaties) niet juist geregistreerd staat, kunt u per e-mail een gemotiveerd wijzigingsverzoek doen. Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek naar info@woonkeus.nl of Stichting Woonkeus Drechtsteden, Postbus 632, 3300 AP Dordrecht.

Als uw voorrang/indicatie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de gemeente of corporatie die uw voorrangsaanvraag heeft verwerkt.

Kan ik mijn inschrijving ook gebruiken voor een andere regio?
Nee, uw inschrijving bij Woonkeus is alleen geldig in de regio Drechtsteden.
Het is niet mogelijk uw inschrijving over te plaatsen naar een andere regio.
Ik ga scheiden, wat betekent dit voor mijn inschrijving?
Wettelijk is er geen grond om mensen een woning te weigeren als ze gehuwd zijn maar apart van elkaar willen gaan wonen. Ook al is men getrouwd, dan betekent dit nog niet dat het paar in één huis moet wonen.
 
Staat u dus alleen ingeschreven bij Woonkeus en wilt u, hoewel getrouwd en samenwonend in de woning, op basis van een inschrijving alleen verhuizen, dan is dat geen probleem. Nergens in de wet staat dat dit niet mag.
 
Als u samen staat ingeschreven moet er gesplitst worden. Dan krijgen beiden apart een bepaalde inschrijftijd. Daar kunt u dus ook gewoon mee reageren.
 
Klik hier voor het Splitsingsformulier.

 

 
Maar: bij toewijzing kan er een probleem zijn. Omdat men nog gehuwd is, telt het inkomen van beiden. Om aan te tonen dat men uit elkaar gaat is het dus noodzakelijk een rechtsgeldig document te overleggen waaruit blijkt dat de wegen scheiden en alleen nog het eigen inkomen telt.

Als rechtsgeldige documenten worden gezien: voorlopig en definitief echtscheidingsconvenant, echtscheidingsbeschikking of uitspraak voorlopige voorzieningen, kopie bij de rechtbank ingediend echtscheidingsverzoek of een verklaring van een advocaat waarin staat dat de partijen gaan scheiden.

Ik sta als medeaanvrager op een inschrijving. Kan ik een eigen inschrijving krijgen?

Een medeaanvrager (partner van de hoofdaanvrager) kan een eigen registratie aanvragen. 

Als medeaanvrager kunt u gebruik maken van een splitsing.  

Splitsing betekent dat de medeaanvrager van de inschrijving wordt verwijderd en een eigen inschrijfnummer aanvraagt. De inschrijfdatum is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft.

Klik hier voor het splitsingsformulier.

U kunt een splitsing ook aanvragen bij Stichting Woonkeus Drechtsteden, Postbus 632, 3300 AP Dordrecht. Deze aanvraag moet door beide woningzoekenden op de inschrijving worden voorzien van een handtekening. De medeaanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail met het nieuwe registratienummer om de inschrijfgegevens aan te vullen en om de betaling van de administratiekosten af te ronden.

Uitleg ?

×
Inkomenscontrole

Belangrijk nieuws over de inkomenscontrole! Lees meer in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.