Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe word ik uitgenodigd voor een bezichtiging?

U krijgt een aanbieding voor een woning per e-mail of telefoon. Het streven is om u per e-mail te benaderen. Bij uitzondering ontvangt u een telefonische aanbieding.  

U ontvangt gegevens van de huidige bewoner (of de contactpersoon) om een afspraak te maken. U krijgt de bezichtigingsdatum en -tijd door, of u ontvangt een uitnodiging voor een groepsbezichtiging. Verder wordt u geïnformeerd over het tijdstip waarop u uiterlijk moet doorgeven of u de woning wel of niet accepteert.

Wanneer mag ik een woning bezichtigen?

Na de selectie van de kandidaten bepaalt de corporatie een bezichtigingsdatum en -tijdstip. Vervolgens ontvangen de kandidaten een uitnodiging. Per woning kunnen dit meerdere kandidaten tegelijk zijn.

U ontvangt gegevens van de huidige bewoner (of de contactpersoon) om een afspraak te maken. U krijgt de bezichtigingsdatum en -tijd door, of u ontvangt een uitnodiging voor een groepsbezichtiging. Verder wordt u geïnformeerd over het tijdstip waarop u uiterlijk moet doorgeven of u de woning wel of niet accepteert.
Het is niet mogelijk om een woningbezichtiging te verplaatsen. Als u zelf niet op het doorgegeven tijdstip kunt komen, mag u wel iemand namens u sturen. Let op: het is dan niet mogelijk om de woning later alsnog zelf te bezichtigen.

Ik heb een woning geaccepteerd, wat nu?

Als u als eerste voor de woning in aanmerking komt en deze heeft geaccepteerd, nodigt de woningcorporatie u uit om uw gegevens te controleren.
Komt u niet als eerste voor de woning in aanmerking, dan moet u wachten. Eerst zullen de woningzoekenden met een betere positie worden uitgenodigd om gegevens te laten controleren en eventueel het huurcontract te tekenen.

Zijn uw gegevens na controle in orde, dan biedt de corporatie u een huurcontract aan. Als u verhuist, moet u zich binnen vijf werkdagen na de verhuizing op uw nieuwe adres inschrijven bij de basisregistratie personen van uw gemeente. 

U wordt bij Woonkeus Drechtsteden uitgeschreven als het definitief is dat u de woning gaat huren. 

Na het ondertekenen van het huurcontract ontvangt u de mogelijkheid tot een herinschrijving met behoud van uw oude inschrijfduur. Deze inschrijving wordt automatisch voor u aangemaakt. U ontvangt hiervan een bericht met het verzoek om de inschrijfkosten a  € 31,70 (prijspeil 2018) te betalen.  Uw woonduur komt uiteraard te vervallen. U bent vrij om van deze dienst gebruik te maken. Doet u dit niet, dan vervallen uw punten.  

Ik heb een woning geaccepteerd en wil nu alsnog weigeren. Kan dit?

Na acceptatie van de woning kunt u de woning alsnog weigeren. Als u dit na controle en het goedkeuren van uw gegevens doet, kan de corporatie administratiekosten in rekening brengen.
Zolang deze kosten niet zijn voldaan wordt uw inschrijving geblokkeerd. U kunt dan niet reageren op een andere woning of een andere aanbieding ontvangen.

Welke gegevens worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?

Voordat een woning definitief wordt toegewezen, controleert de corporatie in ieder geval de volgende zaken:

  • inkomensgegevens*; 
  • persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele medeaanvrager(s) en/of kinderen; 
  • aantal personen, de samenstelling van uw huishouden; 
  • woonduur aan de hand van uw inschrijfgegevens van de basisregistratie personen; 
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsstatus;
  • Verhuurdersverklaring (indien van toepassing).

* Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van uw meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (IBRI). Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800 - 0543. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in met uw meest recente jaaropgave, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent).

Prijsindex 

In 2018 berekenen woningcorporaties uw inkomen op basis van uw inkomensverklaring van 2016. Zij moeten uw inkomen indexeren. 

Wat is een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is een verklaring van uw huidige verhuurder en uzelf voor de nieuwe verhuurder.
In deze verklaring staat onder meer of er een betalingsachterstand is en of er bijvoorbeeld sprake is geweest van overlast. Een meeverhuizend persoon die een eigen zelfstandige woning huurt, moet ook een verhuurdersverklaring invullen.

Wat moet ik doen als ik de documenten voor de acceptatie van een woning niet op tijd kan inleveren?

Neem in deze situatie zo spoedig mogelijk contact op met de corporatie die de woning verhuurt.

Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?

Een klacht over het woningaanbodsysteem of de toewijzing van woningen kunt u  sturen naar Woonkeus Drechtsteden via het contactformulier

Voor overige klachten kunt u contact opnemen met een corporatie. De medewerker kan u vertellen waar en hoe u uw klacht kunt indienen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.