Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Accepteren of weigeren


U kunt op twee manieren doorgeven dat u een woning accepteert of weigert. Houd rekening met de door de woningcorporatie vastgestelde termijn voor het doorgeven van uw reactie. Wanneer u niet op tijd reageert, vervalt de aanbieding. Dit geldt als een weigering.

Heeft u uw uitnodiging per e-mail ontvangen? Klik dan op de link in de e-mail of log in en zoek de woning op bij Mijn reacties. Daar kunt u uw keuze doorgeven.

Heeft de corporatie u via de telefoon uitgenodigd, dan kunt u ook telefonisch uw keuze doorgeven aan de corporatie.

Lukt het niet om de reactie via internet door te geven, neem dan zo spoedig mogelijk (telefonisch) contact op met de corporatie die de woning aanbiedt. Een corporatiemedewerker kan dan alsnog uw keuze vastleggen.

Als u direct na de bezichtiging doorgeeft dat u de woning niet wilt huren, heeft dit geen gevolgen voor uw inschrijving of uw kansen op een andere woning, op voorwaarde dat u geen urgentie heeft.


Veel gestelde vragen

Ik heb een woning geaccepteerd, wat nu?

Als u als eerste voor de woning in aanmerking komt en deze heeft geaccepteerd, nodigt de woningcorporatie u uit om uw gegevens te controleren.
Komt u niet als eerste voor de woning in aanmerking, dan moet u wachten. Eerst zullen de woningzoekenden met een betere positie worden uitgenodigd om gegevens te laten controleren en eventueel het huurcontract te tekenen.

Zijn uw gegevens na controle in orde, dan biedt de corporatie u een huurcontract aan. Als u verhuist, moet u zich binnen vijf werkdagen na de verhuizing op uw nieuwe adres inschrijven bij de basisregistratie personen van uw gemeente. 

U wordt bij Woonkeus Drechtsteden uitgeschreven als het definitief is dat u de woning gaat huren. 

Na het ondertekenen van het huurcontract ontvangt u de mogelijkheid tot een herinschrijving met behoud van uw oude inschrijfduur. Deze inschrijving wordt automatisch voor u aangemaakt. U ontvangt hiervan een bericht met het verzoek om de inschrijfkosten a  € 31,70 (prijspeil 2018) te betalen.  Uw woonduur komt uiteraard te vervallen. U bent vrij om van deze dienst gebruik te maken. Doet u dit niet, dan vervallen uw punten.  

Welke gegevens worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?

Voordat een woning definitief wordt toegewezen, controleert de corporatie in ieder geval de volgende zaken:

  • inkomensgegevens*; 
  • persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele medeaanvrager(s) en/of kinderen; 
  • aantal personen, de samenstelling van uw huishouden; 
  • woonduur aan de hand van uw inschrijfgegevens van de basisregistratie personen; 
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsstatus;
  • Verhuurdersverklaring (indien van toepassing).

* Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van uw meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (IBRI). Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800 - 0543. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in met uw meest recente jaaropgave, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent).

Prijsindex 

In 2018 berekenen woningcorporaties uw inkomen op basis van uw inkomensverklaring van 2016. Zij moeten uw inkomen indexeren. 

Wat moet ik doen als ik de documenten voor de acceptatie van een woning niet op tijd kan inleveren?

Neem in deze situatie zo spoedig mogelijk contact op met de corporatie die de woning verhuurt.

Ik heb een woning geaccepteerd en wil nu alsnog weigeren. Kan dit?

Na acceptatie van de woning kunt u de woning alsnog weigeren. Als u dit na controle en het goedkeuren van uw gegevens doet, kan de corporatie administratiekosten in rekening brengen.
Zolang deze kosten niet zijn voldaan wordt uw inschrijving geblokkeerd. U kunt dan niet reageren op een andere woning of een andere aanbieding ontvangen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.