Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Passend toewijzen van een huurwoning

05 januari 2017


Huurtabel 2017
Corporaties moeten voortaan zorgvuldiger toetsen of het inkomen van een woningzoekende past bij de huur die hij of zij gaat betalen. In ambtelijke taal heet dit de passendheidstoets. Of de Bloknorm, naar minister Blok, die heeft besloten dat deze toets er moet komen. De minister wil hiermee bereiken:
  • dat de woningzoekende een woning gaat huren die bij zijn of haar inkomen past;
  • dat de kosten van de huurtoeslag voor het Rijk dalen.

Deze norm is niet vrijblijvend. Corporaties moeten er in alle gevallen voor zorgen dat het inkomen van de woningzoekende past bij de huur. Voor u, als woningzoekende, heeft dit gevolgen. Die leggen we uit in dit nieuws-item.

  • Woningzoekenden die als eenpersoonshuishouden een belastbaar jaarinkomen hebben dat lager is dan 22.200 euro, komen in aanmerking voor een woning met een huur van maximaal 592,55 euro (prijspeil 2017).
  • Woningzoekenden die als tweepersoonshuishouden een belastbaar jaarinkomen hebben dat lager is dan 22.200 euro, komen in aanmerking voor een woning met een huur van maximaal 592,55 euro (prijspeil 2017).
  • Woningzoekenden met een huishouden van drie personen of meer, die een belastbaar jaarinkomen hebben dat lager is dan 30.150 euro, komen in aanmerking voor een woning met een huur van maximaal 635,05 euro (prijspeil 2017).
  • Woningzoekenden met een belastbaar jaarinkomen tussen 30.150 en 36.165 euro (eenpersoonshuishoudens vanaf 22.200 euro) komen uitsluitend in aanmerking voor woningen met een huur van minimaal 592,56 euro en maximaal 710,68 euro (prijspeil 2017). Gezinnen met drie personen of meer vormen een uitzondering. Zij komen in aanmerking voor woningen met een huur van minimaal 635,06 euro (prijspeil 2017).
  • Woningzoekenden met een belastbaar jaarinkomen vanaf 36.165 euro zijn aangewezen op woningen met een huur van minimaal 710,69 euro (prijspeil 2017).

In de huurinkomstentabel vindt u alles nog eens helder en overzichtelijk op een rijtje.

Huurtabel 2017Uitleg ?

×
Inkomenscontrole

Belangrijk nieuws over de inkomenscontrole! Lees meer in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.