Veelgestelde vragen


Hoe worden de woningen verdeeld?

Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden door de computer op volgorde gezet. Dit heet de selectie. De volgorde wordt bepaald op basis van de eventuele voorwaarden die bij de woning staan vermeld. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden komt in aanmerking voor de woning. Vervolgens wordt de volgorde bepaald door het aantal opgebouwde punten. Wie de meeste punten heeft, komt bovenaan, na de woningzoekenden die met een passende voorrangsverklaring hebben gereageerd.

Het komt voor dat er geen voorwaarden zijn gesteld, maar dat de corporatie wel een voorkeur heeft. Dit betekent dat iedere woningzoekende kan reageren. Het systeem zet de woningzoekenden die aan de voorkeur voldoen in de eerste groep die aan bod komt, de daarop volgende groep als tweede, etc. Binnen elke groep vindt de selectie plaats op basis van voorrang en opgebouwde punten.
Voorbeeld: voorkeur voor 55+. Eerste groep: iedereen van 55 jaar en ouder. Tweede groep: 54-jarigen. Derde groep: 53-jarigen. Etc., tot uiteindelijk de 18-jarigen.

Op welke gronden kan ik urgentie aanvragen?

U kunt urgentie aanvragen als voldoende is aangetoond dat uw probleem alleen kan worden opgelost door een voorrangspositie bij het zoeken van zelfstandige woonruimte. U kunt een urgentieverklaring krijgen als er sprake is van:

 • medische problemen; 
 • psychosociale problemen;
 • dreigende onvrijwillige dakloosheid;
 • onvoorziene financiële problemen;
 • maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen);
 • sloop of ingrijpende verbetering van de woonruimte, waardoor u niet kunt terugkeren naar de woonruimte.

Voor algemene informatie over urgentie kunt u contact opnemen met de woningcorporatie in uw woonplaats.

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing over mijn aanvraag tot voorrang ontvang?

De voorrangsverklaring is maximaal 6 maanden geldig. Heeft u binnen deze termijn (buiten uw schuld om) nog geen passende woonruimte gevonden, dan krijgt u een verlenging van de voorrangsverklaring van maximaal 6 maanden.

Moet ik zelf op woningen reageren als ik een voorrangsverklaring heb?

Wanneer u een voorrangsverklaring heeft waarmee u zelf mag zoeken, dan reageert u zelf op het woningaanbod om in aanmerking te komen voor een huurwoning.
Wanneer u een voorrangsverklaring heeft waarin staat vermeld dat de corporatie u een passend aanbod zal doen, dan kunt u niet zelf zoeken. U krijgt een passend aanbod van de corporatie.

Let op: als u voorrang heeft, mag u een passend aangeboden huurwoning niet weigeren. Bij weigering vervalt de voorrang in alle gevallen.

Kan ik met mijn registratie ook reageren op het woningaanbod van verhuurders die niet zijn aangesloten bij Woonkeus Drechtsteden?
Met uw registratie kunt u alléén reageren op het woningaanbod van Woonkeus Drechtsteden.
Hoe schrijf ik me in voor een seniorenwoning en wat zijn de voorwaarden?

In de regio Drechtsteden bestaat geen specifieke inschrijving voor senioren. Met de algemene inschrijving als woningzoekende kunt u reageren op de seniorenwoningen die Woonkeus Drechtsteden aanbiedt. Als u als hoofd- of medeaanvrager 55 jaar of ouder bent, komt u in aanmerking voor zo’n woning. Ook moet u voldoen aan de voorwaarden die in de woningadvertentie staan.

Uit welke gemeenten bestaat de regio Drechtsteden?
De regio Drechtsteden bestaat uit de volgende zes gemeenten:
 • Alblasserdam
 • Dordrecht
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Papendrecht
 • Sliedrecht
 • Zwijndrecht

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.