Veelgestelde vragen


Wat is Woonkeus Drechtsteden?
Woonkeus Drechtsteden is de organisatie die zorgt voor de regionale woonruimteverdeling. Woonkeus Drechtsteden is een stichting van de samenwerkende corporaties in de regio Drechtsteden.
U betaalt onder andere uw inschrijf- en verlengingskosten aan Woonkeus. De naam van onze organisatie ziet u terug op uw bankafschrift. 

Woonkeus is een backoffice-organisatie met beperkte toegang. U kunt alleen contact met ons opnemen via onze helpdesk: info@woonkeus.nl of telefoon 0900 2627280 (€ 0,70 per gesprek).
Wat zijn de voorwaarden om me in te schrijven?
 • U bent minimaal 18 jaar oud. 
 • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.
 • U mag maar één keer ingeschreven staan als hoofdaanvrager bij Woonkeus.
 • U verlengt uw inschrijving jaarlijks.
Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.
Ik heb nu een jaarinkomen hoger dan € 36.165, is inschrijving bij Woonkeus zinvol?
In de regio Drechtsteden kunnen uitzonderingen gelden. Sommige woningen worden aangeboden voor middeninkomens. Dit staat aangegeven in de advertentie.

Overweegt u zich bij Woonkeus in te schrijven, dan is het belangrijk dat u zelf de afweging maakt of dit voor u zinvol is.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat en dat uw inkomen hoger is dan € 36.165. Misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Daarnaast kan er in uw leven van alles veranderen, waardoor u ineens wel aangewezen bent op een sociale huurwoning. Door ingeschreven te staan, bouwt u inschrijfpunten op en verhoogt u dus uw kans op een woning. Denk dus goed na voordat u zich uitschrijft bij Woonkeus.

Wat kost een inschrijving en hoe betaal ik?

Een inschrijving bij Woonkeus kost eenmalig € 31,20 inschrijfkosten en vervolgens jaarlijks € 19,70 verlengingskosten (prijspeil 2017).

U betaalt via iDEAL of door een machtiging af te geven. Dit is een doorlopende machtiging voor zowel de inschrijfkosten als de jaarlijkse verlengingskosten.
Als het Woonkeus niet lukt om via uw machtiging de inschrijfkosten te incasseren, ontvangt u een verzoek om op een andere manier te betalen. Deze herinnering is verhoogd met € 3,25 administratiekosten. U dient dan zelf het bedrag over te maken. Het jaar daarop kunt u voor de betaling van de verlengingskosten alsnog een machtiging afgeven. U krijgt daarover automatisch bericht 28 dagen voor de vervaldatum.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de inschrijfkosten en de verlengingskosten. Ook als u het automatische bericht niet heeft ontvangen.
Ik weet mijn IBAN niet. Waar kan ik dit opzoeken?

Alle Nederlandse rekeningnummers bestaan tegenwoordig uit 18 cijfers en letters. Dit langere rekeningnummer heet IBAN, de afkorting van International Bank Account Number.
U vindt uw IBAN als u inlogt bij uw bank en op uw bankafschrift.

Het lukt niet om me bij Woonkeus in te schrijven via de website.

Als een inschrijving niet lukt, kan dit verschillende redenen hebben:

 • u heeft een tweelingbroer of -zus die al staat ingeschreven. U kunt zich alleen inschrijven via een inschrijfformulier. U kunt dit aanvragen via het contactformulier of telefonisch;
 • er is een andere persoon die dezelfde achternaam én dezelfde geboortedatum heeft. U kunt zich alleen inschrijven via een inschrijfformulier. U kunt dit aanvragen via het contactformulier of telefonisch;
 • u staat al ingeschreven bij Woonkeus. Vraag uw inschrijfgegevens op via info@woonkeus.nl vermeldt uw naam,adres en geboortedatum.
Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan bij Mijn gegevens op Profiel.

Deze gegevens kunt u niet via de website wijzigen:

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de mede-inschrijver (u kunt de mede-inschrijver wel uitschrijven en/of toevoegen)
 • inschrijfdatum
 • urgenties en indicaties

Als een van de bovenstaande gegevens (m.u.v. urgenties en indicaties) niet juist geregistreerd staat, kunt u per e-mail een gemotiveerd wijzigingsverzoek doen. Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek naar Stichting Woonkeus Drechtsteden, Postbus 632, 3300 AP Dordrecht.

Als uw voorrang/indicatie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de gemeente of corporatie die uw voorrangsaanvraag heeft verwerkt.

Kan ik mijn inschrijving ook gebruiken voor een andere regio?
Nee, uw inschrijving bij Woonkeus is alleen geldig in de regio Drechtsteden.
Het is niet mogelijk uw inschrijving over te plaatsen naar een andere regio.
Ik wil gaan samenwonen. Hoe moeten wij ons inschrijven?

Wilt u samen met uw partner een woning zoeken, dan moet u samen geregistreerd staan. Als een van beide al staat ingeschreven, dan kan de ander als medeaanvrager op de inschrijving worden geplaatst. Dit kunt u zelf aanpassen: log in en klik bij Mijn gegevens op Profiel. Ga vervolgens naar Huishoudsamenstelling en inkomen.

 

Ik sta als medeaanvrager op een inschrijving. Kan ik een eigen inschrijving krijgen?

Een medeaanvrager kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te splitsen. Splitsing betekent dat de medeaanvrager van de inschrijving wordt verwijderd en een eigen inschrijfnummer aanvraagt. De inschrijfdatum is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft.

Klik hier voor het splitsingsformulier.

U kunt een splitsing ook aanvragen bij Stichting Woonkeus Drechtsteden, Postbus 632, 3300 AP Dordrecht. Deze aanvraag moet door beide woningzoekenden op de inschrijving worden voorzien van een handtekening. De medeaanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail met het nieuwe registratienummer om de inschrijfgegevens aan te vullen en om de betaling van de administratiekosten af te ronden.

Wanneer word ik uitgeschreven bij Woonkeus?

Uw inschrijving vervalt als:

 • u een sociale huurwoning accepteert van een van de woningcorporaties of andere verhuurders via Woonkeus.
  Na het ondertekenen van het huurcontract ontvangt u een verzoek tot herinschrijving. Wanneer u binnen 12 weken gebruik maakt van de mogelijkheid tot herinschrijving, door inschrijfkosten te betalen, behoudt u de opgebouwde inschrijfpunten. Uw woonduur komt uiteraard te vervallen. U bent vrij om van deze dienst gebruik te maken. Doet u dit niet, dan vervallen uw punten.
 • u de inschrijfkosten niet betaalt;
 • u de verlengingskosten niet betaalt;
 • u zelf heeft doorgegeven dat u uitgeschreven wilt worden.
Ik ga scheiden, wat betekent dit voor mijn inschrijving?
Wettelijk is er geen grond om mensen een woning te weigeren als ze gehuwd zijn maar apart van elkaar willen gaan wonen. Ook al is men getrouwd, dan betekent dit nog niet dat het paar in één huis moet wonen.
 
Staat u dus alleen ingeschreven bij Woonkeus en wilt u, hoewel getrouwd en samenwonend in de woning, op basis van een inschrijving alleen verhuizen, dan is dat geen probleem. Nergens in de wet staat dat dit niet mag.
 
Als u samen staat ingeschreven moet er gesplitst worden. Dan krijgen beiden apart een bepaalde inschrijftijd. Daar kunt u dus ook gewoon mee reageren.
 
Klik hier voor het Splitsingsformulier.

 

 
Maar: bij toewijzing kan er een probleem zijn. Omdat men nog gehuwd is, telt het inkomen van beiden. Om aan te tonen dat men uit elkaar gaat is het dus noodzakelijk een rechtsgeldig document te overleggen waaruit blijkt dat de wegen scheiden en alleen nog het eigen inkomen telt.

Als rechtsgeldige documenten worden gezien: voorlopig en definitief echtscheidingsconvenant, echtscheidingsbeschikking of uitspraak voorlopige voorzieningen, kopie bij de rechtbank ingediend echtscheidingsverzoek of een verklaring van een advocaat waarin staat dat de partijen gaan scheiden.

Hoe kan ik mij uitschrijven?
U kunt zich uitschrijven bij Woonkeus:
 • via de website: log in en klik bij Mijn gegevens op Profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u aan de rechterkant de knop om u uit te schrijven;
 • schriftelijk: stuur uw verzoek om uitschrijving, onder vermelding van uw registratienummer en handtekening, naar Stichting Woonkeus Drechtsteden, Postbus 632, 3300 AP Dordrecht. 
Let op! Als u actuele en/of lopende reacties heeft, kunt u zich niet uitschrijven. 
 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.